Cestovní ruch

Devizová příslušnost osob

Devizová příslušnost osob: (1) Devizový tuzemec– fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v tuzemsku nebo se v tuzemsku zdržují nejméně po dobu 1 roku– čeští občané, kteří se zdržují v zahraničí, kteří mají povolení...

Členění cestovního ruchu

Členění cestovního ruchu Zahraniční cestovní ruch: z pohledu přínosů finančních prostředků nebo státní bilance: 1) Aktivní cestovní ruch (ACR)– cizinci do ČR – přivážejí devizy– tzv. neviditelný vývoz zboží (služeb)2) Pasivní cestovní ruch (PCR)–...

Devizové prostředky

Devizové prostředky DEVIZY = pohledávky v cizí měně, cenné papíry, zlato VALUTY = peněžní prostředky ve formě bankovek a mincí + státovek v cizí měně DEVIZY = cizí peněžní prostředky, které jsou na účtech...

Potřeby a spotřeba v cestovním ruchu

Potřeby a spotřeba v cestovním ruchu– potřeb je stále více – s růstem potřeb klesá počet zdrojů a. biologické potřeby – musí být uspokojeny prvotněb. společenské potřeby – vztah ke společnosti, oblast vzdělávání, kultury,...

POSTAVENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

POSTAVENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Dvě hlavní specifika: A) možnost zvýšení zaměstnanosti B) možnost zvýšení HDP – cestovní ruch má určitou samostatnost – dostatek speciálně kvalifikovaných pracovníků cestovního ruchu – cestovní ruch má...

Druhy cestovního ruchu podle několika hledisek

Druhy cestovního ruchu podle několika hledisek: 1. místo realizace = stát • domácí cestovní ruch • zahraniční cestovní ruch • tranzitivní cestovní ruch 2. způsob účasti a formy úhrady nákladů • volný cestovní ruch...

Činitelé ovlivňující počet účastníků cestovního ruchu

Činitelé ovlivňující počet účastníků cestovního ruchu Z hlediska poptávky a. kvantitativní růst účastníků na cestovním ruchu b. ty, které působí hlavně na diferenciaci účasti• sociálně-ekonomické – příslušnost k sociální sféře• ekologické – místo a...

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU – mírové soužití je nutností Činitelé ovlivňující cestovní ruch:a. ekonomickéb. ekologickéc. demografickéd. personálníe. materiálně-technickéf. administrativní(ad 1) – fond volného času– životní úroveň jednotlivých členů společnosti– členění:– a) zdrojové země...

Postavení ČR v mezinárodním cestovním ruchu

Postavení ČR v mezinárodním cestovním ruchu – dostatek atraktivity, cenová dostupnost – nižší úroveň služeb – pokažená pověst – dvojí ceny, drahé taxi Formy cestovního ruchu • základní rekreační kulturně-poznávací sportovně-turistický lázeňsko-léčebný • specifické...

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A/ Výchozí strategická situace: od 1.1.2001 je nové rozdělení území = máme 14 krajů B/ Demografická situace a osídlení:hodnotící body – trendy demografického vývoje regionů: • pokles dětí event....