Cestovní ruch

Trh by měl vyřešit

Trh by měl vyřešit:– co vyrábět– pro koho vyrábět– jak vyrábět Základní subjekty trhu:– výrobci (firmy)– spotřebitelé (domácnosti) Základní trhy:– trh výrobků a služeb – rozhodující hlas mají spotřebitelé– trh výrobních faktorů – rozhodující...

PODNIKOVÁ EKONOMIKA PRO AF

PODNIKOVÁ EKONOMIKA PRO AFObsah přednášek1. Základy nauky trhu2. Podnik v tržní ekonomice, podnikové formy3. Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování4. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby finančního výsledku podniku5. Ceny v tržní ekonomice6. Zjišťování a...

CESTOVNÍ RUCH – KOMPLETNÍ OBSAH

CESTOVNÍ RUCH – OBSAH 7. Seznam příloh: 6. Zdroje informací: 5. Závěr: 4. Karlov 3. Karlinky 2. Horní Suchá 1. Úvod Regionalistika – Horní Suchá, Karlinky, Karlov obs… VLASTNÍ PŘÍPRAVA PRŮVODCE POŽADAVKY NA OSOBNOST...