Cestovní ruch

7. Seznam příloh:

Fotografie vymezení území sledovaných částí – obr. 1 Fotografie Horní Suché – kaple sv. Vojtěcha, Zajatecký hřbitov Ostašov – obr. 2, 3 Fotografie Karlinek – pohled z Karlinek na Liberec, Hasičská zbrojnice – obr....

6. Zdroje informací:

Literatura: Karpeš R., Kniha o Liberci, vydalo nakladatelství Dialog Liberec, 2004, ISBN 80-86761-13-4Český Statistický Úřad, Retrospektivní lexikon obcí Libereckého kraje 1850-2001, 2003 Liberec, ISBN 80-250-0661-1Inventář fondu – archiv obce Karlinky, Státní okresní archiv Liberec(1928-1945)Řeháček...

5. Závěr:

Všechny tři městské části byly k Liberci připojeny až v druhé polovině 20. století a tudíž měly i odlišný vývoj vůči expanzivnímu vývoji města. Převažovala zde zemědělská výroba a rozptýlená zástavba měla venkovský charakter....

4. Karlov

Liberec XXXV, sektor severozápad(SZ)Dnes je celková plocha městské části Karlov 55 ha a katastrálně je celé územní součástí velkého k.ú. Machnín. Sousední k.ú. jsou Horní Suchá u Liberce, Kryštofovo údolí, Andělská Hora u Chrastavy,...

3. Karlinky

Liberec XVIII, sektor západ(Z) Dnes je celková plocha městské části Karlinky 101 ha a katastrálně se převážná část územní nalézá v k.ú. Karlinky. Okrajově územím zasahuje do sousedních k.ú. Ostašov u Liberce, Horní Hanychov,...

2. Horní Suchá

Liberec XXII, sektor západ(Z)Dnes je celková plocha městské části Horní Suchá 572 ha a katastrálně se převážná část územní nalézá v k.ú. Horní Suchá u Liberce. Okrajově územím zasahuje do sousedních k.ú. Ostašov u...

1. Úvod

Stotisícové Statutární město Liberec se rozkládá na ploše 106, 12 km2. Území města je na základě zákona 129/2000 Sb. součástí územního samosprávného celku Liberecký kraj, který je součástí regionu NUTS II Severovýchod. Liberec se...

VLASTNÍ PŘÍPRAVA PRŮVODCE

VLASTNÍ PŘÍPRAVA PRŮVODCE 1) topologická příprava – přesné zmapování trasy zájezdu průvodce zpracovává excerpční lístky – jsou na tzv. toponyma – každé zajímavé místo je zpracováno – toponyma => místo projíždění, zastávkové, prohlídkové (město,...

POŽADAVKY NA OSOBNOST PRŮVODCE

POŽADAVKY NA OSOBNOST PRŮVODCE 1. odborné znalosti 2. psychologická stránka 3. dobré fyzické předpoklady PRŮVODCE – prodloužená ruka CK v dané destinaci – přátelský vztah ke klientům (nebýt podlézavý) – dobrý průvodce je dominantní...