Cestovní ruch

MARKETINGOVÝ MIX VE VZTAHU K CESTOVNÍM KANCELÁŘÍM 2.

MARKETINGOVÝ MIX VE VZTAHU K CESTOVNÍM KANCELÁŘÍM 2 1. ZÁJEZD = celková služba zákazníkovi(jednání pracovníka, reakce na otázky klienta) infocesta ~ akviziční cesta = touroperátor prodává určitý zájezd, organizuje pro pracovníky poznávací cesty pro...

MARKETINGOVÝ MIX VE VZTAHU K CESTOVNÍM KANCELÁŘÍM

MARKETINGOVÝ MIX VE VZTAHU K CESTOVNÍM KANCELÁŘÍM 1. ZÁJEZD= celková služba zákazníkovi(jednání pracovníka, reakce na otázky klienta) infocesta ~ akviziční cesta = touroperátor prodává určitý zájezd, organizuje pro pracovníky poznávací cesty pro určitou destinaci–...

ORGANIZACE CESTOVNÍ KANCELÁŘE

ORGANIZACE CESTOVNÍ KANCELÁŘE – činnost CK se po roce 1997 zlepšila– specializace– všestranné služby– zkvalitnění služeb– výběr pracovníků (konkurzy) nároky na pracovníky• geografie• obecně historie eventuelně zaměřeno na určitou destinaci• základy cestovního ruchu (terminologie,...

ZALOŽENÍ NOVÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘE

ZALOŽENÍ NOVÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘE zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu podmínky: 18 let čistý trestní rejstřík základní svéprávnost podmínka vzdělání a odbornosti ve vazbě na živnost koncesovanou a volnou...

Cestovní ruch – HISTORIE 3.

Cestovní ruch – HISTORIE 3. Z historie nám vyplývají klady, které Thomas Cook při prvních zájezdech využil, které dodnes používají CK: 1) vydávání tzv. blanketových úvěrových listů = woucher = poukaz na to, že...

Cestovní ruch – HISTORIE 2

Cestovní ruch – HISTORIE 2 Thomas Cook viděl úspěchy organizovaného CR a tudíž v roce 1845 založil 1. cestovní kancelář – Thomas Cook a své pracoviště měl v Londýně. Ta fungovala s určitým omezením...

Cestovní ruch – Základní formy cestovního ruchu:

Základní formy cestovního ruchu: A/ rekreační cestovní ruch = kdy si klient koupí v rámci PCR nebo si sám zařídí rekreaci v zahraničí B/ kulturně-poznávací cestovní ruch = současná skladba CK i poptávka ze...

Cestovní ruch – pojmy cestovního ruchu

POJMY CESTOVNÍHO RUCHU Jak definovat – pojmenovat účastníka cestovního ruchu? Turista = je dočasný návštěvník dané destinace (místa kde se uskuteční jeho CR), který v místě realizace CR uskuteční alespoň jedno přenocování. A na...

Cestovní ruch – vlivy na CR

Cestovní ruch – vlivy na CR Na CR působí řada vlivů – které jej ovlivňují kladně (kdy se CR rozvíjí) nebo záporně (brzdí jej): 1/ jevy vnější: 1.A) demografické a sociální vlivy = jsou...