Cestovní ruch

Cestovní ruch – definice

Cestovní ruch – definice V dnešní době je cestovní ruch (CR) spojen ve většině mínění veřejnosti jen s příjemnými prožitky – většina lidí považuje CR za příjemně strávenou dovolenou někde v létě u moře...

CESTOVNÍ RUCH – STRAVOVACÍ SLUŽBY, JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK

STRAVOVACÍ SLUŽBY– uspokojování základních potřeb výživy účastníků CR– během cesty – lodní restaurace, jídelní vozy – vlaky, občerstvení na palubě letadla Funkce společného stravování:1. základní stravovací služba – oběd, večeře, polopenze2. doplňkové služby –...

CESTOVNÍ RUCH – ubytovací služby

UBYTOVACÍ SLUŽBY Návštěvník = účastník CR, bude alespoň 1x nocovat v určité destinaciVýletník = účastník CR, přijede do určité destinace a tentýž den odjede (bez přenocování)Rezident = účastník CR, který zůstává v dané destinaci...

CESTOVNÍ RUCH – nábídka, potřeby účastníků CR ..

CESTOVNÍ RUCH Produkt cestovního ruchu = má uspokojovat potřeby účastníků CR Nabídka 1. primární – atraktivita rekreačního prostoru, přírodní a společenské atraktivity (společenské – vydělují se akce kulturní, společenské a sportovní jako samostatný prvek)...

HLAVNÍ PRODUKT CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ 2.

HLAVNÍ PRODUKT CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ 2. Tyto služby navíc záleží na druhu CR – aktivní, pasivní,…. Dnes je zajímavý i tzv. klubový CR. Nicméně CK nemůže nabízet produkt samostatně – vytváří kombinace služeb + někdy...

HLAVNÍ PRODUKT CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

HLAVNÍ PRODUKT CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ Hlavní produkt CK je různorodý – není to tedy jen zájezd. Obecně hovoříme o produktu jestliže je vyrobeno něco – co můžeme nabízet na trhu a tento produkt uspokojuje požadavky...

SPOLUPRÁCE, KONCENTRACE A INTEGRACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ 3.

SPOLUPRÁCE, KONCENTRACE A INTEGRACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ 3. V rámci diverzifikace dochází k propojování CR i s jiným průmyslem! V Itálii se významně do CR zapojuje firma Agip (petrolejářská firma), Jolly (textilní prům.), Pavezy (potravinářský...

SPOLUPRÁCE, KONCENTRACE A INTEGRACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ 2

SPOLUPRÁCE, KONCENTRACE A INTEGRACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ 1. Ve světě je snaha ze strany CK, aby docházelo k maximální koncentraci a integraci CK. Koncentrace = je proces zvětšování hospodářských systémů, který je doprovázen růstem jejich...

SPOLUPRÁCE, KONCENTRACE A INTEGRACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ 1.

SPOLUPRÁCE, KONCENTRACE A INTEGRACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ 1. Mezi CK musí existovat konkurenční tržní prostředí – to vyvolává zároveň atmosféru vzájemné spolupráce a integrace. V praxi to však příliš neplatí – CK se uzavíraly „sami...