Cestovní ruch

CESTOVNÍ KANCELÁŘE

CESTOVNÍ KANCELÁŘE Zprostředkovatelská funkce– TUI, TERA, NECKERMAN, WOLF, THOMAS COOK – zahraniční CK– zkrachovalé kanceláře: EAST WEST TRAVEL, TRAVELA, PROG – nový zákon 159/1999 Sb.– aby se pojišťovny dohodly na plnění pojistných záležitostí ve...

INDIVIDUÁLNÍ UBYTOVÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ UBYTOVÁNÍ Poskytujeme prostor nebo jeho část, která je ve vlastnictví nebo užívání občana a je vybaveno pro účely přechodného ubytování za úplatu včetně případných navazujících služeb. Formy ubytování v soukromí: • VLASTNÍ PŘÍBYTEK...

KULTURNĚ-HISTORICKÉ OBJEKTY

KULTURNĚ-HISTORICKÉ OBJEKTY – jako zařízení pro ubytování hostů– zámečky, lovecké chaty, objekty lidové architektury => zpravidla 4-5hvězdičkové– rozsahem a úrovní služeb a podmínkami ubytování se řídí vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu...

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ Každé ubytovací zařízení musí mít na viditelném místě značeno kategorii a třídu + adresu + IČO provozovatele + jméno a příjmení odpovědného vedoucího + kontaktní telefon. Také by měl být zajištěn 24hodinový...

VLIVY PŮSOBÍCÍ NA CESTOVNÍ RUCH – vnitřní

VLIVY PŮSOBÍCÍ NA CESTOVNÍ RUCH (2) VNITŘNÍ SPECIFIKACE V CESTOVNÍM RUCHU Podstata služeb, které jsou vázány na:• místo, kde se vyskytují atraktivity (pro realizaci CR)• časovost (místní a časová propojení)• pomíjivost (nelze vyrábět na...

VLIVY PŮSOBÍCÍ NA CESTOVNÍ RUCH

VLIVY PŮSOBÍCÍ NA CESTOVNÍ RUCH (1) VNĚJŠÍ – nesouvisí přímo s CR, ale ovlivňují jej 4 oblasti: a) demografické a sociální – stárnutí obyvatelstva, zvyšování počtu pracujících žen, zvyšování příjmů, růst podílu jednočlenných domácností,...

TYP TURISTIKY

TYP TURISTIKY 1. přírodní – národní parky+ venkovská – agroturistika (Rakousko), ekoagroturistika 2. kulturní – poznávací zájezdy za historií i současností do určité destinace (např. Francie – zámky) 3. religiózní – s určitým prvkem...

TYP TURISTIKY

TYP TURISTIKY 1. přírodní – národní parky+ venkovská – agroturistika (Rakousko), ekoagroturistika 2. kulturní – poznávací zájezdy za historií i současností do určité destinace (např. Francie – zámky) 3. religiózní – s určitým prvkem...

TYPOLOGIE TURISTŮ

TYPOLOGIE TURISTŮ Ministerstvo obchodu a turistiky Španělska: 1. vysoce nároční klienti s relativně vysokými příjmy, kteří od cestovní kanceláře vyžadují maximum (z hlediska kvality služeb), jsou ochotni zaplatit, většinou nejsou národky na časové omezení...