Cestovní ruch

DRUHY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

DRUHY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ Pojištění cestovník výloh– jde o samostatnou službu nebo v kombinaci s dalšími druhy pojištění (zavazadel, úrazové, apod.)– nutná hospitalizace– nutná doprava k ošetření – vztahuje se pouze na dopravu do zdravotního...

POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY

POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY – pro pojištění účastníků CR nabízí pojišťovny produkty pro individuální i organizovaný CR– v současné době – téměř 40 pojišťovacích ústavů– jde o doplňkovou službu (fakultativní) + za úplatu– buď ji zprostředkuje...

Světová gastronomie

Světová gastronomie– spojeno s PCR a poznáním kultury navštíveného státu– klient by měl zkusit národní kuchyni– základ = francouzská – jemnost, pestrost stolování, způsob stolování– odráží společensko-ekonomický vývoj dané země– mnoho směrů a názorů...

STRAVOVACÍ SLUŽBY

STRAVOVACÍ SLUŽBY MENU Nápojový lístek – zahrnuje široký sortiment nápojů, sestavuje se na delší období, obsah se mění jen při změně sortimentu pořadí nápojů: aperitivy koktejly bílá vína červená vína šumivá vína dezertní vína...

NABÍDKA A PRODEJ ZÁJEZDŮ

NABÍDKA A PRODEJ ZÁJEZDŮ = cílevědomá účinná součinnost pracovníků CK a účastníků organizací CR, která je zaměřena na konečnou realizaci prodej – začíná nabídkou, která je výsledkem předchozích pracovních aktivit: • trasování• sestavování programu•...

ZÁJEZDOVÁ ČINNOST

ZÁJEZDOVÁ ČINNOST(prodej s co nejvíce komplexními službami) zájezddefinice = organizovaná účast skupiny osob na cestovním ruchu po určité trase, podle předem vypracovaného programu s určitým poznávacím, rekreačním, vzdělávacím nebo jiným cílem definice = kombinací...

SORTIMENT SLUŽEB CK

SORTIMENT SLUŽEB CK CK poskytují různorodé služby (oboustranné = zprostředkovatelské – CK nakupuje od jiných dodavatelů)(placené * neplacené služby) Z funkčního hlediska rozlišujeme: 1. poskytování informací souvisejících s účastní na cestovním ruchu – neplacená...

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI V ČESKÉ REPUBLICE

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI V ČESKÉ REPUBLICE 1. Slavkovský les 2. České středohoří 3. Labské pískovce 4. Lužické hory 5. Kokořínsko 6. Český ráj 7. Jizerské hory 8. Krkonošský národní park 9. Broumovsko 10. Orlické...

ZÁJEZDY

ZÁJEZDY 1. Geografické hledisko – domácí – zahraniční 2. Způsob přípravy ze strany CK – standardní (anonymní klientela) – forfaitové (konkrétní objednávka zákazníka) 3. Podle použitého dopravního prostředku – autokarové – vlakové – letecké...

CESTOVNÍ KANCELÁŘE – ceny

CESTOVNÍ KANCELÁŘE – ceny informativní cena – není známa přesná cena – u zájezdů forfaitových (zájezdy na míru) – cena je trochu nižší než standardní – CK nakupují v zahraničí ubytovací a stravovací služby...