Cestovní ruch

METODY PROVOZOVÁNÍ HOTELŮ

13. METODY PROVOZOVÁNÍ HOTELŮ Hotelová skupina – určitý počet vzájemně spojených hotelů spíše právně-organizační vztahy, obvykle vztahy vlastnické než marketingové a obchodní vztahy Hotelové řetězce – určitý počet vzájemně propojených hotelů společnou hotelovou značkou,...

Historie ( Integrační procesy v hotelnictví)

Historie ( Integrační procesy v hotelnictví) 19. a 20. stol. = první sdružení hotelů v hotel. řetězce – vrchol po 2. světové válce ( po roce 1946) – za průkopníka je považován franšízingový řetězec...

HOTELOVÉ ŘETĚZCE A JEJICH POSTAVENÍ V HOTELNICTVÍ

12. HOTELOVÉ ŘETĚZCE A JEJICH POSTAVENÍ V HOTELNICTVÍ Hotelový řetězec – ( ang. hotel chain) = hotely vzájemně propojené různou úrovní spolupráce, typu poskytovaných služeb a vlastnických vztahů – typický výcvik zaměstnanců, propagace, vybavení...

Franchisant– neboli vlastník ubytovacího zařízení

Franchisant– neboli vlastník ubytovacího zařízení, provozovatel obdrží právo užívat jméno značky a být součástí národního nebo mezinárodního řetězce náležícímu poskytovateli franchisy ( franchisor)– jiná verze: jde o vztah, kdy franchisor poskytuje franchisantovi podrobně popsaný...

Potvrzení rezervace

 potvrzení rezervace– konfirmační číslo, jméno klienta, typy a počet pokojů, termín, cena za noc, co cena zahrnuje, podmínky zrušení rezervace a storno podmínky  storno rezervace– podmínky se liší podle jednotlivých hotelů ...

Spolupráce s cestovními kancelářemi

Spolupráce s cestovními kancelářemi– signatáři zásad IHRA a UFTAA – zásady upravují smluvní vztahy (hotelová smlouva)– hotel na základě požadavku od CK potvrzuje rezervaci písemně, udává smluvní ceny, CK musí písemně souhlasit s jeho...

Rezervační oddělení

Rezervační oddělení– v rámci velkého hotelu spadá pod Sales and Marketing Department– první kontakt s potencionálními klienty – významná role pracovníků, a proto musí být informováni o prodejních cílech hotelu, poskytovaných službách, mít příslušnou...

Rezervace

Rezervace: po telefonu – přímý kontakt, poskytnutí podrobných informací o poskyt. službách, velký vliv na klientovo rozhodování– pracovník vyslechne klientovi požadavky a nabídne výběr pokojů, popis, cena, vyzdvihnout kvality, pokud termín obsazen nabídne jiný...

Příjmová část – Front office

1) Příjmová část – Front officerecepce ( + rezervace), vrátnice recepce – rezervace pokojů, recepční list – „štafle“ (přehled obsazenosti pokojů, rezervace a jejich zrušení), odbavení hosta (evidence připravenosti pokojů k předání, registrace služeb,...