Cestovní ruch

DOPRAVNÍ SLUŽBY

DOPRAVNÍ SLUŽBY – základní služby CR Doprava je jedním ze základních předpokladů rozvoje CR. Dopravou rozumíme přemístění účastníka CR z místa jeho trvalého bydliště do místa realizace CR (rekreačního prostoru) a právě úroveň dopravních...

ZÁJEZD

ZÁJEZD Prodej zájezdu Zájezd se prodává na základě cestovní smlouvy přímo zákazníkovi nebo CK resp. CA zprostředkovávají provizní prodej – tj. CK s těmito zprostředkovateli podepisuje tzv. provizní smlouvu nebo smlouvu mandátní (věcné vymezení,...

POTŘEBY ÚČASTNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU 3.

POTŘEBY ÚČASTNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU 3. POTŘEBY ÚČASTNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU 3 Služby v CR se řídí také obchodním zákonem č. 513/91 Sb. Základem právních norem – zákona 159/99 Sb. je definice zájezdu v §1, který...

POTŘEBY ÚČASTNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU 2.

POTŘEBY ÚČASTNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU 2. Na základě této novely byl vypracován a přijat zákon č. 159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti CR – je to zákon, který vychází z doporučení EU a...

POTŘEBY ÚČASTNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU 1.

POTŘEBY ÚČASTNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU 1. Služby jsou vlastně komplexní – existují jako soubor služeb základních a doplňkových – dochází k vlastnímu podmiňování potřeb. Mezi službami je potřeba určitá koordinace:a) v celém rekreačním prostoru vzhledem...

PLATEBNÍ KARTY, MODELOVÝ PŘÍKLAD

PLATEBNÍ KARTY, MODELOVÝ PŘÍKLAD Platební karty = doporučuji se ve velké míře jejich využívání pro CR – v současné době jsou i u nás hodně využívány, klient například získá navíc pojištění, možnost platit v...

CESTOVNÍ ŠEKY

CESTOVNÍ ŠEKY Cestovní šeky vydávají jednotlivé banky – účastník CR se obává mít u sebe hotovost – je třeba vytvořit podpisové vzory + platí se provize = provize za vydání šeku + na místě...

SMĚNÁRENSKÉ SLUŽBY

SMĚNÁRENSKÉ SLUŽBY S pasovými, celními a vízovými otázkami souvisí směnárenské služby – zákon č. 219/95 Sb. zabezpečil plnou konvertibilitu Kč – je postavena na stejnou úroveň jako ostatní volně směnitelné měny + dnes zabezpečuje...

CELNÍ SPRÁVA, DPH

CELNÍ SPRÁVA, DPH Celní správu ČR tvoří = ministerstvo financí, generální ředitelství cel, celní ředitelství (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí n. Labem), celní úřady (buď vnitrozemské nebo hraniční), event....

VÍZUM

VÍZUM = povolení cizího státu ke vstupu na jeho území event. pobyt na tomto území nebo průjezdDnes má ČR řadu bezvízových dohod – s většinou evropských zemí – mají dlouhodobý charakter – dvoustranné. Pobyt...