Cestovní ruch

Kategorie průvodců

Kategorie průvodců 1. podle druhu cestovního ruchu – pro domácí CR – pro aktivní CR – pro pasivní CR 2. zaměstnanecký druh – externí (95% – najímají se podle potřeby CK) pozn.: pracují na...

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY DCR = domácí cestovní ruch (česká klientela cestuje po území ČR) PCR = pasivní cestovní ruch (výjezdy české klientely do zahraničí) ACR = aktivní cestovní ruch (příjezdy zahraniční klientely do ČR =>...

PROVOZ SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU

PROVOZ SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU – terciární sféra– služby = určeny k uspokojování potřeb účastníků organizovaného cestovního ruchu Dělení služeb CR: 1. základní – doprava, ubytování, stravovánípozn.: lázeňské služby – mají zvláštní specifika 2....

ČLENĚNÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR 5.

ČLENĚNÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR 5. Další specializace pracovníků je také podle destinací, aktivit CK, jsou zde např. i odborníci na sekci jazykových kurzů pro děti. Dnes je trend, aby některé okrajové činnosti...

Organizační struktura CK 1.

Organizační struktura CK 1. Organizační struktura velmi úzce navazuje na velikost CK a velikost odpovídá rozsahu činnosti kanceláře – jestli je to samostatná nezávislá provozní jednotka nebo jen pobočka. U malých CK dochází ke...

ČLENĚNÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR 3

ČLENĚNÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR 3 Dále rozlišujeme CK na vysílací a přijímací, kdy hovoříme o hledisku územním. Vysílací CK působí většinou v místě bydliště účastníků CR – měli by znát maximálně svoji...

ČLENĚNÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR 2

ČLENĚNÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR 2 Dnes se jedná o změně zákona zejména v oblasti provizního prodeje či prodeje třetí osobou tak aby nehrozilo, že zájezd není pojištěn. Zprostředkovatelé – kromě produktu touroperátora,...

ČLENĚNÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR 1

ČLENĚNÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR 1 Na základě předmětu činnosti se od sebe liší, také se odlišují od sebe na základě struktury, vlastní velikosti. Právě z hlediska předmětu činnosti rozlišujeme a) tzv. touroperátory...

10 RAD PRO CESTOVATELE

10 RAD PRO CESTOVATELE 1. seznámit se s nabídkou pojistného trhu 2. vybrat vyhovující pojišťovnu 3. předem dobře prostudovat druh pojištění 4. informovat se na vše potřebné 5. vybrat druh pojištění odpovídající našim potřebám...

Pojistné sazby:

Pojistné sazby: Všeobecná zdravotní pojišťovna 16,- Kč/ denČeská pojišťovna 25,- Kč/ den– záleží i na věku klientů– záleží na druhu pobytu – lyžařský zájezd má vyšší sazbu– slevy pro rodiny s dětmi Úrazové pojištění–...