Cestovní ruch

ORGANIZOVANÝ CESTOVNÍ RUCH – lázeńské služby 2.

ORGANIZOVANÝ CESTOVNÍ RUCH LÁZEŇSKÉ SLUŽBY 1. vstupní lékařská prohlídka – na základě a příslušné dokumentace se lékař rozhodne o procedurách, které budou poskytovány 2. lázeňský průkaz – obdrží klient v přijímací kanceláři– jsou na...

ORGANIZOVANÝ CESTOVNÍ RUCH – lázeńské služby, praxe

ORGANIZOVANÝ CESTOVNÍ RUCH – lázeńské služby, praxe Jak to funguje v praxi? Obvodní lékař spíše na základě návrhu odborných lékařů vystaví návrh lázeňské léčby, odešle jej příslušné zdravotní pojišťovně, tam revizní lékař buď odsouhlasí...

ORGANIZOVANÝ CESTOVNÍ RUCH – lázeńské služby

ORGANIZOVANÝ CESTOVNÍ RUCH služba zákazník-příslib očekávání – nabídka poptávka – realizace služeb LÁZEŇSKÉ SLUŽBY – začínají se objevovat v letech 4000 př. n. l. (Řecko, Řím, Egypt)– Česká republika má ideální lázeňské služby pro...

CESTOVNÍ KANCELÁŘ – úvod

CESTOVNÍ KANCELÁŘ = základní článek organizovaného cestovního ruchu (CR)– zakladatelem novodobého organizování cestovního ruchu je THOMAS COOK (1841)– anglický učitel, který pro své přátele začal organizovat vlakové výlety– v roce 1841 založil první cestovní...

UBYTOVACÍ SLUŽBY – základní služby CR – stravovací služby B

UBYTOVACÍ SLUŽBY – základní služby CR – stravovací služby B Dělení stravovacích zařízení dle toho jaké má odbytová střediska: 1) převážně stravovací = různé typy restaurací2) společensko-zábavní = bar, kavárna, vinárna3) doplňkové stravování =...